Värdefulla siffror

Några exempel på projekt vi stöttat:

mars 18, 2022

FÖRBÄTTRAD FÖRLOSSNINGSVÅRD I NEPAL

Genom ett samarbete med Uppsala Universitet stöds ett forskningsprojekt I Nepal som syftar till att minska barnadödligheten i samband med förlossningar. Stiftelsen har nyligen stöttat detta […]
mars 18, 2022

BIDRA TILL NY TEKNIK SOM STÄLLER KORREKT DIAGNOS VID HJÄRNHINNEINFLAMMATION

I dag behandlas människor över hela världen på ett felaktigt sätt med antibiotika. Konsekvensen blir att bakterier blir resistenta mot antibiotika. Ett stort hot mot hälsan. […]
juni 20, 2017

RÄDDA LIVET PÅ ETT BARN MED CANCER – SKÄNK 10 000 KRONOR

Att bota ett barn med cancer i Sverige kostar cirka en miljon kronor. I Uganda kostar motsvarande behandling cirka 10 000 kronor. I Sverige botas de flesta […]
112

Barnmorskor lär sig nya förlossningstekniker som räddar barn och kvinnor.

222

Apotekare får snabbtester som diagnostisera malaria och lunginflammation och säljer kontrollerad medicin.


333

Forskarteam med svenska och ugandiska barnläkare utvecklar ett snabbtest för hjärnhinneinflammation.

444

Finansiering av cancervård för barn.


555

Kirurgisk behandling av bråck hos barn.

#6

Minimerande av malaria på öar.


#7

Förebyggande av syrebrist hos barn i samband med förlossning.


 

Varje krona hjälper mer än du tror!


Vår värld ser ljus ut i många avseenden. Barnadödligheten, analfabetismen, dödliga sjukdomar, den extrema fattigdomen och antalet krig har minskat i världen – men: 690 miljoner människor lever i extrem fattigdom och fem miljoner barn under fem år dör varje år. 

Så jobbar vi


Genom att stödja forskningsprojekt får vi såväl direkta korttidseffekter på barns överlevnad som långtidseffekter genom en ökad kunskap. För att skapa långsiktig välfärd behövs lokal förankring och engagemang, och därför stöder vi vetenskaplig forskning och implementering av nya metoder på redan befintliga sjukhus, hälsokliniker och apotek.
 Vi samarbetar bl a med Karolinska Institutet, Uppsala Universitet, Sachska Barnsjukhuset, Mbarara Hospital, Jinja Regional Hospital och Makerere University.


Om vår stiftelse

Vilka är vi?

Familjen Einhorns Stiftelse startade 2009 och drivs i dag av Stefan och Susanne Einhorn tillsammans med en styrelse som har specialkunskaper inom medicinsk forskning, ekonomi, beteendevetenskap och affärsverksamhet.

Därför hjälper vi till

Undernäring, diarré, lunginflammation, hjärnhinneinflammation, malaria och förlossningskomplikationer är vanliga dödsorsaker. Genom bättre kunskap och snabbare diagnoser kan liv räddas.


DONERA