Värdefulla siffror


 

Varje krona hjälper mer än du tror!


Vår värld ser ljus ut i många avseenden. Barnadödligheten, analfabetismen, dödliga sjukdomar, den extrema fattigdomen och antalet krig har minskat i världen – men: Två miljarder människor lever i extrem fattigdom och sex miljoner barn under fem år dör varje år. 

Så jobbar vi


Genom att stödja forskningsprojekt får vi såväl direkta korttidseffekter på barns överlevnad som långtidseffekter genom en ökad kunskap. För att skapa långsiktig välfärd behövs lokal förankring och engagemang, och därför stöder vi vetenskaplig forskning och implementering av nya metoder på redan befintliga sjukhus, hälsokliniker och apotek.
 Vi samarbetar bl a med Karolinska Institutet, Uppsala Universitet, Sachska Barnsjukhuset, Mbarara Hospital, Jinja Regional Hospital och Makerere University.


Vi räddar liv genom följande projekt:

112

Barnmorskor lär sig nya förlossningstekniker som räddar barn och kvinnor.

222

Apotekare får snabbtester som diagnostisera malaria och lunginflammation och säljer kontrollerad medicin.


333

Forskarteam med svenska och ugandiska barnläkare utvecklar ett snabbtest för hjärnhinneinflammation.

444

Finansiering av cancervård för barn.


555

NYTT PROJEKT! Förbättrad förlossningsvård i Nepal.

Om vår stiftelse

Vilka är vi?

Familjen Einhorns Stiftelse startade 2009 och drivs i dag av Stefan och Susanne Einhorn tillsammans med expertråd och styrelse som har specialkunskaper inom medicinsk forskning, ekonomi, beteendevetenskap och affärsverksamhet.

Därför hjälper vi till

Undernäring, diarré, lunginflammation, hjärnhinneinflammation, malaria och förlossningskomplikationer är vanliga dödsorsaker. Genom bättre kunskap och snabbare diagnoser kan liv räddas.


DONERA