FÖRBÄTTRAD FÖRLOSSNINGSVÅRD I NEPAL

BIDRA TILL NY TEKNIK SOM STÄLLER KORREKT DIAGNOS VID HJÄRNHINNEINFLAMMATION
mars 18, 2022

Genom ett samarbete med Uppsala Universitet stöds ett forskningsprojekt I Nepal som syftar till att minska barnadödligheten i samband med förlossningar. Stiftelsen har nyligen stöttat detta projekt med 500 000 kr.

Projektet har varit mycket framgångsrikt. De tidiga studierna visar på en minskad barnadödlighet på 25%.

DONERA