EINHORN SIGHT Award

EINHORN SIGHT Award

The Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT) är en del av Kungliga Vetenskapsakademien och har fokus på global hälsa. Sedan 2017 delas SIGHT-EINHORN Award ut till framstående forskare verksamma i låg- och medelinkomstländer. Priset om 100 000 kronor har tilldelats:

2017 – Andreas Mårtensson, Uppsala Universitet

2018 – Johanna Lindahl, Sveriges Lantbruksuniversitetet

2019 – Claudia Hansson, Karolinska Institutet

2020 – Ebba Malmqvist, Lunds Universitet

2021 – KC Ashish, Uppsala Universitet

Pristagaren utses av en kommitté och tilldelas forskare som har disputerat de senaste sju åren.

DONERA