Våra projekt

Våra projekt


När du donerar till Familjen Einhorns Stiftelse ger du barn, mammor och pappor i Uganda möjligheten till ett ljusare och enklare liv. Tillsammans med dig och ditt stöd gör vi skillnad där det behövs som mest.

barn-mamma-1240x450

Utbilda en barnmorska

 

I Uganda dör 70 000 barn dör varje år innan de har hunnit bli en månad.
 Många barn dör i samband med förlossningen. Att utbilda barnmorskor är en avgörande faktor för att minska barnadödligheten.

Våra barnmorskor har tränats i att rädda liv genom några enkla metoder.

 • Ge den nyfödda värme, syre och fria andningsvägar.
 • Snabbt kunna diagnosticera och sätta in rätt vård vid infektioner.
 • Använda kängurumetoden i avsaknad av kuvöser.

Behovet av utbildade barnmorskor och sjuksköterskor är aldrig sinande. Därför leder nu de tränade barnmorskorna utbildningar för nya barnmorskor. De kallar projektet ”Champions for Change”.

Familjen Einhorns Stiftelse har hittills donerat 1 700 000 kronor till detta projekt där forskningsteam utvärderar och följer upp så att vi vet om metoderna håller.

» För 1 200 kronor kan du utbilda en barnmorska, men även en mindre summa är självklart ett avgörande bidrag i vårt arbete mot en säkrare mödra- och förlossningsvård.

Utbilda en barnmorska – skänk 1 200 kronor


 
mammor-1240x450

Apoteksprojektet

 

Varje år dör minst 157 000 ugandiska barn i olika infektionssjukdomar. Bristen på sjukvård och medicinskt utbildad personal har förödande konsekvenser. Falska läkemedel skadar barn. Medicinsk vård och behandling måste bli mer tillgänglig.

Vårt fokus är enkla apotek i byar i Uganda där apotekaren får:

 • Grundläggande utbildning om de vanligaste infektionssjukdomarna.
 • Lära sig att använda snabbtester för att ställa rätt diagnos.
 • Tillgång till att sälja kontrollerade läkemedel.
 • Skriva journaler och följa upp behandlade patienter.

Närhet och tillgänglighet till rätt medicin, vård och information gör att barn överlever. De utbildade apoteken får en hållbar verksamhet.

Hela projektet utvärderas vetenskapligt.

Projektet har initierats tack vare stöd av Familjen Einhorns stiftelse. Vårt mål är nu att detta framgångsrika projekt ska utökas till andra områden i Uganda.

Hittills har stiftelsen donerat 2 320 000 kr till detta projekt.


mamma-dotter-1240x450-kopia

Rädda livet på ett barn med cancer

 

Att bota ett barn med cancer i Sverige kostar cirka en miljon kronor. I Uganda kostar motsvarande behandling cirka 10 000 kronor.

I Sverige botas de flesta barn. Så är det inte i Uganda trots att kunskaperna finns. Eftersom familjer inte har råd att söka läkare dör alltför många barn.

Familjen Einhorns stiftelse har engagerat sig för barn med cancer i Uganda.

 • Vi bidrar till att bygga upp infrastruktur för att kunna ställa rätt diagnos och behandling.
 • Vi stödjer forskning inom cancerområdet.
 • Vi donerar medel så att även barn från fattiga familjer har möjlighet till behandling.

Hittills har stiftelsen donerat 600 000 kronor till barn med cancer.

» För 10 000 kronor kan du rädda livet på ett barn med cancer, men även en mindre summa är självklart ett livsviktigt bidrag.

Rädda livet på ett barn med cancer – skänk 10 000 kronor

 

Bidra till ny teknik som ställer korrekt diagnos vid hjärnhinneinflammation

I dag behandlas människor över hela världen på ett felaktigt sätt med antibiotika. Konsekvensen blir att bakterier blir resistenta mot antibiotika. Ett stort hot mot hälsan. Lösningen är säkra och snabba tester för att skilja mellan bakterier och virus.

På Karolinska Institutet har ett forskningsteam utvecklat en metod för att snabbt ställa korrekt diagnos av hjärnhinneinflammation med hjälp av så kallad micro-array. Metoden planeras att användas i en studie i Uganda på barn med hjärnhinneinflammation. En sjukdom som kan vara dödlig vid felbehandling.

Hittills har stiftelsen donerat 420 000 kr till detta livsviktiga projekt som kan rädda ett oändligt antal människoliv i hela världen.

» Din gåva bidrar till att nödvändiga metoder utvecklas så att barn med hjärnhinneinflammation räddas i Uganda.

Förbättrad förlossningsvård i Nepal

Genom ett samarbete med Uppsala Universitet stöds ett forskningsprojekt I Nepal som syftar till att minska barnadödligheten i samband med förlossningar. Stiftelsen har nyligen stöttat detta projekt med 400 000 kr.


 
 

Ytterligare projekt stöds med mindre belopp

Exempel:

 • Psykologiskt stöd till våldtagna kvinnor (Kongo).
 • Förbättrad intensivvård (Tanzania).
 • Effektivisering av vaccinprogram (Uganda).
 • Primärvård i utsatta områden (Uganda).
 • Rent vatten (flera länder).
DONERA