Våra projekt

mamma-dotter-1240x450-kopia

Rädda livet på ett barn med cancer

 

Att bota ett barn med cancer i Sverige kostar cirka en miljon kronor. I Uganda kostar motsvarande behandling cirka 10 000 kronor.

I Sverige botas de flesta barn. Så är det inte i Uganda trots att kunskaperna finns. Eftersom familjer inte har råd att söka läkare dör alltför många barn.

Familjen Einhorns stiftelse har engagerat sig för barn med cancer i Uganda.

  • Vi bidrar till att bygga upp infrastruktur för att kunna ställa rätt diagnos och behandling.
  • Vi stödjer forskning inom cancerområdet.
  • Vi donerar medel så att även barn från fattiga familjer har möjlighet till behandling.

Hittills har stiftelsen donerat 600 000 kronor till barn med cancer.

» För 10 000 kronor kan du rädda livet på ett barn med cancer, men även en mindre summa är självklart ett livsviktigt bidrag.

Rädda livet på ett barn med cancer – skänk 10 000 kronor

Bidra till ny teknik som ställer korrekt diagnos vid hjärnhinneinflammation

I dag behandlas människor över hela världen på ett felaktigt sätt med antibiotika. Konsekvensen blir att bakterier blir resistenta mot antibiotika. Ett stort hot mot hälsan. Lösningen är säkra och snabba tester för att skilja mellan bakterier och virus.

På Karolinska Institutet har ett forskningsteam utvecklat en metod för att snabbt ställa korrekt diagnos av hjärnhinneinflammation med hjälp av så kallad micro-array. Metoden planeras att användas i en studie i Uganda på barn med hjärnhinneinflammation. En sjukdom som kan vara dödlig vid felbehandling.

Hittills har stiftelsen donerat 500 000 kr till detta livsviktiga projekt som kan rädda ett oändligt antal människoliv i hela världen.

» Din gåva bidrar till att nödvändiga metoder utvecklas så att barn med hjärnhinneinflammation räddas i Uganda.

Förbättrad förlossningsvård i Nepal

Genom ett samarbete med Uppsala Universitet stöds ett forskningsprojekt I Nepal som syftar till att minska barnadödligheten i samband med förlossningar. Stiftelsen har nyligen stöttat detta projekt med 500 000 kr.

Projektet har varit mycket framgångsrikt. De tidiga studierna visar på en minskad barnadödlighet på 25%.


 
 

Ytterligare projekt stöds med mindre belopp

Exempel:

  • Psykologiskt stöd till våldtagna kvinnor (Kongo).
  • Förbättrad intensivvård (Tanzania).
  • Effektivisering av vaccinprogram (Uganda).
  • Primärvård i utsatta områden (Uganda).
  • Rent vatten (flera länder).
DONERA