BIDRA TILL NY TEKNIK SOM STÄLLER KORREKT DIAGNOS VID HJÄRNHINNEINFLAMMATION

RÄDDA LIVET PÅ ETT BARN MED CANCER – SKÄNK 10 000 KRONOR
juni 20, 2017
FÖRBÄTTRAD FÖRLOSSNINGSVÅRD I NEPAL
mars 18, 2022

I dag behandlas människor över hela världen på ett felaktigt sätt med antibiotika. Konsekvensen blir att bakterier blir resistenta mot antibiotika. Ett stort hot mot hälsan. Lösningen är säkra och snabba tester för att skilja mellan bakterier och virus.

På Karolinska Institutet har ett forskningsteam utvecklat en metod för att snabbt ställa korrekt diagnos av hjärnhinneinflammation med hjälp av så kallad micro-array. Metoden planeras att användas i en studie i Uganda på barn med hjärnhinneinflammation. En sjukdom som kan vara dödlig vid felbehandling.

Hittills har stiftelsen donerat 500 000 kr till detta livsviktiga projekt som kan rädda ett oändligt antal människoliv i hela världen.

» Din gåva bidrar till att nödvändiga metoder utvecklas så att barn med hjärnhinneinflammation räddas i Uganda.

DONERA